Başarı Hikayelerimiz  Japan Tobacco International - Enerji Analizörü Veri Toplama Projesi

Jti

Sistemde 7 hat üzerinde mevcut olan toplam 67adet Janitza UMG503 enerji analizörlerinden tüm veriler toplanmaktadır. Toplanan verilerden Beckhoff OPC server aracılığı ile merkezi bilgisayara kaydedilmektedir. Merkezi bilgisayar üzerinde izleme scada programı ile yapılmaktadır. Tüm veriler için çeşitli raporlar hazırlanmaktadır. Raporlar vardiya bazında, gün bazında ya da istenilen saat aralığında sunulabilmektedir.

 
   
  Japan Tobacco International - Quality Information Management System (QIMS)

Jti

 

QIMS, JTI COE departmanı ile birlikte, kalite kontrol ve AR-GE bölümleri için geliştirilen, geniş yelpazedeki kullanıcıların isteklerini karşılamaya yönelik veri toplama, eş zamanlı izleme ve raporlama projesidir. Proje kapsamında öncelikli olarak Online Veri Toplama, SAP ile Haberleşme, Raporlama ve Online Veri İzleme amaçlanmıştır.
 
   
  Philip Morris - Barkod Projesi
PMI_TransLog Barkod projesi kapsamında barkod okuyucunun önünden geçmekte olan ürünlerin barkodları okunarak Pbridge'den alınan kodlarla karşılaştırılmakta ve bu karşılaştırma sonunda uyumsuzluk olması durumunda üretim durdurulmakta ve alarm verilmektedir.
 
   
  Philip Morris - Filtre Projesi

PMI_TransLog

Hatalı üretimin önlenmesi, Üretim miktarının sayılması, Sipariş miktarı kadar üretim, Verimlilik artışı, Maliyetlerde azalma, Stok maliyetlerinde azalma, gibi çıktıların elde edilebilmesi amacıyla Philip Morris tarafından istenilen sistemin Siskon tarafından tasarımı ve uygulanması tamamlanmıştır.
 
   
  Philip Morris - OPC Server Projesi
PMI_TransLog Üretim hattında bulunan farklı marka PLCler ve Oracle veritabanına kaydedilen bazı parametrelerin OPC server seviyesine çıkarılması sağlanmıştır. Sistemde Siemens S5 TTY çıkışlı PLCler, Siemens S7 ethernet çıkışlı PLCler, Rslogix ethernet çıkışlı PLCler, Beckhoff Twincat ethernet çıkışlı PLC ve Oracle veri tabanları bulunmaktadır. Tüm bu sistemlerdeki parametreler TCP/IP ile OPC server seviyesine taşınmıştır.
 
   
  Philp Morris - Merkezi Triacetine Dağıtım ve Otomatik Dozajlama Projesi

PMI_TransLog

Merkezi Triacetine dağıtım ve otomatik dozajlama projesi kapsamında, triacetinenin gerekli çevre koşullarında stoklama, otomatik dağıtımını sağlama ve tüketimini kontrol altına almak amaçlanmıştır.
 
   
  ALLIANCEOne - Enerji İzleme Projesi
Fabrikanın 5 farklı bölgesinde bulunan 41 elektrik sayacından ayrı ayrı set edilen zaman aralığına göre tüketilen enerji, tarih bilgisi vb.  tüm veriler otomatik olarak  toplanarak MS SQL 2005 Express Edition veritabanına kaydedilmektedir.
 
   
  Ege Fren - Test Makinesi Otomasyonu

Fren Test makinası üzerinde bulunan 4 adet kontrollü hava basınç uygulama istasyonu için oransal valfler ile el freni için kullanılacak olan 1 adet valfin kontrolü program üzerinden yapılmaktır.
 
   
  Sandoz - İlaç Veri Toplama
Makinalardan Online olarak duruş nedenleri operatör yardımyla toplanmaktadır. Sistemde duruş nedenleri, duruş süreleri ve çalışma zamanı üretilen ürün bazında kayıt tutulmaktadır. Toplanan gerçekleşen veriler üzerinden performans analizi yapılmaktadır.
 
   
  Aselsan - OGS Projesi
Web Application olarak çalışan sistem .Net teknolojisi ile geliştirilmiştir. OGS inden geçen aracın plakası otomatik olarak web ortamına taşınmaktadır. Böylece kullanıcı aracın OGS ye kayıtlı olup olmadığını kontrol etmektedir.
 
   
  Ekoten - Veri Toplama Projesi
Veri toplama projesi kapsamında online olarak makinaların çalışma durumları,makinada herhangi bir duruş varsa bur duruş bedeni ve makinanın hangi turda olduğu Siskon tarafından geliştirilen Scada ekranında görüntülenmektedir.
 
 

© Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri