• Delphi Diesel Ray İşleme İzlenebilirlik
  • Delphi Diesel Ray İşleme İzlenebilirlik

Uçtan uca izlenebilirlik amaçlanan projede, metal yüzeyden DM okunarak Poka-Yoke kontrolü gerçekleştirmektedir.

Ürün rotası(doğru istasyonda işlem görüp-görmediği), proses verileri(işlem esnasındaki proses verileri), istasyon çıkış durumu(OK-NOK) gibi birçok bilgi kayıt altına alınarak, olası kalite sorunlarının önüne geçilmektedir.

Cognex marka DM okuyucuların kullanıldığı projemizde ‘’İzlenebilirlik Uygulaması’’  Oracle ile entegre çalışmaktadır. 


Yazılım ve Donanım Entegrasyonları
 
    


 

Copyright 2016 © Siskon Otomasyon Reklam Ajansı İzmir