Buraya kadar olan bölümlerde Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış sebepleri, gelişimi, günümüzde geldiği nokta ve iş dünyası ile gündelik hayata getirdiği yenilikler hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Söz konusu bilgiler; Endüstri 4.0 ile çığır açıcı gelişmeler yaşandığını, ayrıca teknolojinin durmaksızın ilerlemeye de devam ettiğini ve bu ilerleyişin gerisinde kalan firmaların yok olmaya mahkum olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Özetle         Endüstri 4.0’le          birlikte     şekildeki gelişmelerle karşılaşılacaktır:

Tüm bu gelişmeler bizi, firmalarımızın Endüstri 4.0’a ne ölçüde hazır oldukları ve bu yeni sürece tam olarak adapte olabilmeleri için ne yapmaları gerektiği konusuyla yüzleştirmektedir. Bu bağlamda, firmalarımızın gerek Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklerle tam olarak bütünlük sağlamaları, gerekse teknolojiyi sadece izler değil yönetir bir konuma erişebilmeleri için adım atmaları faydalarına olacaktır.

2011 yılında, Alman Hükümeti’ne sunulan raporda, Endüstri 4.0’ın hayata geçirilebilmesi için aşağıdaki önerilerde bulunulurken, yapılan anket çalışmasında da verilen cevaplara göre, öne çıkan başlıklar grafikte yer

almaktadır.

■    Firmalar arası standardizasyon: Firmaların, teknolojik gelişmeleri birebir uygulayabilmeleri için belirli standartlara erişmiş olmaları ve diğer firmaların gerisinde kalmamaları gerekmektedir.

■      Karmaşık sistemlerin yönetilmesi: Fabrikaların akıllı hale gelmesi, üretim süreçlerinin kendilerini yönetebilir hale dönüşmesi ve robotların yaygınlaşması, firma içi sistemleri eski dönemlere göre çok daha karmaşık hale getirmektedir. Bu bağlamda, yönetim prensipleri de bu karmaşık sistemleri yönetebilir nitelikte olmalıdır.

■    Gelişmiş bir altyapı: Kapsamlı, güvenilir ve yüksek kaliteli bir güvenlik, telekomünikasyon ve iletişim ağı geliştirilmesi gerekmektedir. Bu da, gelişmiş bir dijital altyapı geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

■    Açık vermeyen bir güvenlik sistemi: Üretimin akıllı hale gelmesi ve dijital hayatın bu derece yaygınlaşması, güvenlik sistemlerinin de çok daha ileri boyutlara taşınmasını gerekli kılmaktadır. Zira nesneler arası internet ağının yaygınlaşması, siber-saldırı olasılığını da artırmaktadır. Ayrıca Endüstri 4.0 ile birlikte gelen yeni üretim tekniklerinin sadece kendi dijital yapısına değil insanlara ve çevreye olan olumsuz taraflarının da bertaraf edilmesi yönünde de güvenlik önem kazanmaktadır.

■      İş organizasyonu ve tasarımı: Endüstri 4.0 ile birlikte, akıllı yapıya dönüşen firma ve fabrikalarda, iş akış şemaları ve tasarımları da değişmektedir. Özellikle robotların yaygınlaşması, sadece birer makine olarak değil, birer çalışan olarak ele alınmalarını ve insanlarla birlikte uyum içinde yönetilmelerini zorunlu kılmaktadır.

■      Düzenli eğitim ve profesyonellik: Endüstri 4.0, firmalar için eğitim ve teknik bilgi düzeyinin çok daha yüksek düzeylerde olmasını gerektirmektedir. Bu anlamda özellikle, mesleki ve teknik eğitim önem kazanmaktadır.

■    Yasal düzenleme: İş dünyasının dijitalleşmesi ve makinelerin adeta birer çalışan haline gelmesi, firmalara ilişkin yasal düzenlemelerin de kapsamlı bir biçimde yeniden ele alınmasını ve düzenlenmesini gerektirmektedir.

■      Kaynak etkinliği: Endüstri 4.0, hammadde ve kaynakların, akıllı sistemlere uygun biçimde, çok daha etkin düzeyde yönetilmelerini sağlamaktadır.

Söz konusu maddelerdeki açıklamaları dikkate alarak, firmaların ve ülkelerin Endüstri 4.0 ile bütünleşebilmeleri için öncelikle şu adımların atılması gerektiğini ifade edebiliriz:

Üreticilerin öncelikleri belirlemesi ve işgücünün niteliğini artırmaları:

> Gelişimin ve değişimin temel noktaları belirlenmelidir.

>Değişimin işgücüne uzun vadedeki etkisi ortaya konmalıdır.

Üreticilerin teknoloji düzeylerini dengelemeleri:

>     Yeni taleplere yönelik yeni iş modelleri tanımlanmalıdır.

>     Analitik araçlara yönelik yeni teknolojiler geliştirilmelidir.

>     Dijital dünyaya uygun yeni işbirlikleri sağlanmalıdır.

>     Standartlar belirlenmeli ve uygulanmalıdır

Alt yapı sistemleri ve eğitim uyumunun sağlanması:

> Teknolojik altyapı olanakları güçlendirilmelidir.

>Bilişim teknolojilerini, inovasyonu ve girişimciliği güçlendirmeye yönelik eğitim programları ve üniversite bölümleri oluşturulmalıdır.

 

Endustri4.0, industry 4.0, Endustri 4.0 , IOT, iiot, Machine_Learning, Siskon , Siskon_Otomasyon, Siskon_Yazilim, Akilli_Fabrika, Ev_Otomasyonu Industry40, Industry4.0, industry40, IOT, iiot, Machine_Learning, Siskon , Siskon_Otomasyon, Siskon_Yazilim

Etiketler : Endustri40Endüstri40Sanayi40MachinelearningIOT, industry40Endüstri 4.0Endustri 4.0 , Endüstri4.0Sanayi 4.0

Copyright 2016 © Siskon Otomasyon Reklam Ajansı İzmir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X