Sanayi Devriminin Tarihsel Gelişimi

Sanayi Devriminin Tarihsel Gelişimi Sanayi 4.0’ı anlayabilmek için öncelikle sanayi tarihinin gelişimini ve günümüz üretim süreçlerine nasıl ulaşıldığını incelemek gerekmektedir. Bu bağlamda, aşağıd

DEVAMINI OKU

Sanayi 4.0 İle İlgili Kavramlar ve Açıklamaları

Sanayi / Endüstri 4.0 İle İlgili Kavramlar ve Açıklamaları Sanayi 4.0, Almanya’da ortaya çıkmış olması itibariyle, Avrupa’da yaygın biçimde bilinmekte ve küresel ölçekte de giderek daha ç

DEVAMINI OKU

Sanayi 4.0 ' ın Getirdikleri ve Faydaları

Sanayi / Endüstri 4.0 ' ın Getirdikleri ve Faydaları Önceki bölümlerde Sanayi 4.0’ın ortaya çıkışına ve Sanayi 4.0 ile ilgili kavramlara yer verilmiştir. Ancak konunun asıl önemli noktası, Sanayi 4.0’

DEVAMINI OKU

Sanayi 4.0 ' ın Sektörlere Etkisi

Sanayi 4.0’ın farklı sektörler üzerinde, farklı etkileri bulunmaktadır. Ancak genel olarak; yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek katma değer yaratan sektörlerin, Sanayi 4.0’a daha hızlı uyum sağladıkları ve Sanayi

DEVAMINI OKU

Sanayi 4.0 Uygulayan Firma Örnekleri

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere, Sanayi 4.0’ın ortaya çıkışı, Almanya’da dünyanın önde gelen çeşitli firmalarının Ar-Ge araştırmaları ve bu araştırmalar sonucunda geliştirdikleri yeni tekn

DEVAMINI OKU

Robot Teknolojisi ve İşgücü Piyasasına Etkileri

Gelişen makine ve robot teknolojisi, iş dünyasını ve gündelik hayatı büyük ölçüde pratikleştirmesiyle, son 50 yılın en dikkat çekici ve en çok tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Konu ö

DEVAMINI OKU

Firmalar Sanayi 4.0 'a Uyum Sağlamak İçin Ne Yapmalıdır ?

Buraya kadar olan bölümlerde Sanayi 4.0’ın ortaya çıkış sebepleri, gelişimi, günümüzde geldiği nokta ve iş dünyası ile gündelik hayata getirdiği yenilikler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Söz

DEVAMINI OKU

Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye

Türkiye’nin sanayi üretimindeki ve ihracatındaki teknoloji kullanma yoğunluğu da, yüksek katma değerli ürünleri artırmasının gerekliliğini göstermektedir. Zira 2023 hedeflerimiz olan; 2 trilyon dolar milli gelir,

DEVAMINI OKU
Copyright 2016 © Siskon Otomasyon Reklam Ajansı İzmir